Versjon
5.0-12705
Gren
master
Dato
2 måneder, 1 uke siden
Windows x64 macOS Android
Forklaring
960750003e952217a5654cfe3b0eaf31e2214e2d
Endre forfatter
JosJuice
Endre beskrivelse
Merge pull request #9112 from Ebola16/setmin

Android: seekbar.setMin requires API level 26