5.0-12784 6 måneder, 4 uker siden Fix predefined Qt strings not getting translated (PR #9159 fra JosJuice)
5.0-12781 6 måneder, 4 uker siden Android: ConfirmRunnable to RunRunnable with optional confirmation (PR #9154 fra Ebola16)
5.0-12779 6 måneder, 4 uker siden VertexShaderGen: Fix unescaped { in D3D shader. (PR #9161 fra AdmiralCurtiss)
5.0-12777 7 måneder siden DiscIO: Make use of fmt where applicable (PR #9150 fra JosJuice)
5.0-12773 7 måneder siden IP/Top: Add SO_LINGER optname (PR #9099 fra sepalani)
5.0-12771 7 måneder siden IP/Top: Log IOCTL_SO_GETHOSTID properly (PR #9100 fra sepalani)
5.0-12769 7 måneder siden DolphinQt/Debugger: Fix DBAT and IBAT registers in RegisterWidget (PR #9121 fra Sammi-Husky)
5.0-12767 7 måneder siden Jit64: Optimize fsel a bit more (PR #9127 fra Sintendo)
5.0-12764 7 måneder siden LightingShaderGen/VertexShaderGen: Migrate over to fmt (PR #8981 fra lioncash)
5.0-12761 7 måneder siden DolphinQt: Enable RTL layout (PR #8006 fra JosJuice)
5.0-12757 7 måneder siden Qt/QtUtils: Fix accidental recursion in ParallelProgressDialog (PR #9158 fra leoetlino)
5.0-12755 7 måneder siden Android: Fix setting read during play with local game layer active (PR #9148 fra JosJuice)
5.0-12753 7 måneder siden DolphinQt: Reset TAS input slider to default on right-click (PR #9155 fra JosJuice)
5.0-12751 7 måneder siden Android: Show alert messages as toasts outside of emulation (PR #9156 fra JosJuice)
5.0-12749 7 måneder siden Source/Core/DiscIO/WIACompression.cpp: add missing <limits> include (PR #9151 fra trofi)
5.0-12747 7 måneder siden Android: Remove finish from ConfirmRunnableViewHolder (PR #9144 fra JosJuice)
5.0-12745 7 måneder siden VolumeVerifier: Make high severity "too small" hide low severity "too small" (PR #9105 fra JosJuice)
5.0-12742 7 måneder siden Android: Correct SliderSetting minimum value behavior on API < 26 (PR #9119 fra JosJuice)
5.0-12740 7 måneder siden DiscIO: Decrease RAM usage during zstd compression (PR #9137 fra JosJuice)
5.0-12738 7 måneder siden Show NKitness in file format string (PR #9135 fra JosJuice)