Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-13603 3 uker, 4 dager siden DolphinQt: Fix regression in input expressions (PR #9487 fra iwubcode)
5.0-13178 2 måneder, 3 uker siden DiscIO: Fix recursive directory extraction (PR #9306 fra JosJuice)
5.0-12716 5 måneder siden Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 fra jordan-woyak)
5.0-12247 7 måneder, 4 uker siden VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 fra iwubcode)
5.0-11991 10 måneder siden Translation resources sync with Transifex

Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-13698 2 dager, 14 timer siden Don't call OnConfigChanged() unless config actually changed (PR #9536 fra Filoppi)
5.0-13696 2 dager, 14 timer siden Core/MemoryWatcher: Use appropriate memory read function in ChasePointer(). (PR #9534 fra AdmiralCurtiss)
5.0-13694 1 uke siden Debugger: Fix issue were loaded memory breakpoints were not being triggered (break) (PR #9524 fra InusualZ)
5.0-13692 1 uke siden IOS/NET: Add timeout on blocking connect (PR #8759 fra sepalani)
5.0-13690 1 uke siden Core: Fix time base unit mixup (PR #9526 fra leoetlino)
5.0-13688 1 uke, 1 dag siden Translation resources sync with Transifex
5.0-13687 1 uke, 1 dag siden IOS: Emulate FS timings for ES content IPC commands (PR #9511 fra leoetlino)
5.0-13680 1 uke, 2 dager siden InputCommon: move some dynamic input texture logic and add specification option (PR #9516 fra iwubcode)
5.0-13676 1 uke, 2 dager siden Debugger: Fix "Add to watch" not working (PR #9521 fra sepalani)
5.0-13673 1 uke, 2 dager siden IOS/FS: Implement timings for older IOS versions as well (PR #9515 fra leoetlino)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 4 år, 8 måneder siden
Dolphin 4.0.2 7 år, 3 måneder siden
Dolphin 4.0.1 7 år, 4 måneder siden
Dolphin 4.0 7 år, 5 måneder siden
Dolphin 3.5 8 år, 2 måneder siden
Dolphin 3.0 9 år, 8 måneder siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.