Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-9413 2 dager, 2 timer siden Qt/Debugger restore tabbed docking (PR #7696 fra TryTwo)
5.0-9411 2 dager, 17 timer siden Android: Bunch of cleanups & Updates (PR #7522 fra mahdihijazi)
5.0-9404 2 dager, 17 timer siden NetPlay: Remove PadMapping type (PR #7580 fra Techjar)
5.0-9402 2 dager, 17 timer siden Clean up GCMemcard a bit. (PR #7616 fra AdmiralCurtiss)
5.0-9359 2 dager, 18 timer siden cmake: Conditionally build the unit tests. (PR #7613 fra orbea)
5.0-9357 2 dager, 18 timer siden ControllerEmu: Killed the button group threshold setting. (PR #7664 fra jordan-woyak)
5.0-9355 2 dager, 18 timer siden Reimplement savestate loading via drag and drop (resubmission of #7425) (PR #7690 fra NarryG)
5.0-9353 2 dager, 19 timer siden ControllerInterface: Hotplug callback fixes. (PR #7693 fra jordan-woyak)
5.0-9351 2 dager, 21 timer siden DirectInput: Use more than 8 bits of precision on axis inputs. (PR #7680 fra jordan-woyak)
5.0-9349 2 dager, 21 timer siden Fixed crash when dereferencing the potential null pointer returned by GetSelectedGame(). (PR #7705 fra cristian64)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 2 år, 6 måneder siden
Dolphin 4.0.2 5 år, 1 måned siden
Dolphin 4.0.1 5 år, 3 måneder siden
Dolphin 4.0 5 år, 3 måneder siden
Dolphin 3.5 6 år siden
Dolphin 3.0 7 år, 6 måneder siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.