Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-11526 3 timer siden Update Readme.md to remove mention of Vista. (PR #8572 fra jordan-woyak)
5.0-11524 1 dag, 2 timer siden Add an option to present duplicate frames (PR #8554 fra stenzek)
5.0-11522 1 dag, 7 timer siden InputCommon: List IMUAccelerometer's Up/Down inputs first for consistency. (PR #8568 fra jordan-woyak)
5.0-11520 2 dager, 3 timer siden Update Qt5_DIR path for ARM64 in CMake project (PR #8567 fra tinyredpanda)
5.0-11518 4 dager, 12 timer siden StringUtil: Add IsPrintableCharacter and use it (and fix UB in MemoryViewWidget) (PR #8566 fra leoetlino)
5.0-11516 5 dager, 15 timer siden DiscIO: Add out of bounds checks for blob reading (PR #8558 fra JosJuice)
5.0-11514 5 dager, 17 timer siden WiimoteEmu: IMU pointing behavior improvements and code cleanup. (PR #8545 fra jordan-woyak)
5.0-11507 6 dager, 1 time siden GameSettings: fix Cook Wars main menu (PR #8563 fra Tilka)
5.0-11505 6 dager, 5 timer siden DSPSpy: Remove unused stubs (PR #8540 fra leoetlino)
5.0-11503 6 dager, 5 timer siden Core/DolphinQt: Fix IR Sensitivity slider. (PR #8562 fra jordan-woyak)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 3 år, 7 måneder siden
Dolphin 4.0.2 6 år, 1 måned siden
Dolphin 4.0.1 6 år, 3 måneder siden
Dolphin 4.0 6 år, 3 måneder siden
Dolphin 3.5 7 år siden
Dolphin 3.0 8 år, 7 måneder siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.