Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. Use the latest beta version if you prefer stability over the newest features in the development versions.

The Windows beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2022 to be installed.

5.0-17995 2 måneder siden Translation resources sync with Transifex
5.0-17269 5 måneder siden Translation resources sync with Transifex
5.0-16793 7 måneder siden FileUtil: Only attempt to write to the destination in Copy if there is actually content to write (PR #10810 fra OatmealDome)
5.0-16380 9 måneder siden WiiUtils: Change default NUS Shop URL to Dolphin's fake NUS (PR #10634 fra OatmealDome)
5.0-16101 11 måneder, 1 uke siden Fix manual update check which was hardcoded to "dev" track (PR #10473 fra delroth)

Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than beta versions of the emulator.

The Windows development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2022 to be installed.

5.0-18505 2 timer siden Post-processing: Add integer scaling shader (PR #10722 fra TryTwo)
5.0-18503 2 timer siden Add sharp bilinear postprocessing shader. (PR #9860 fra AdmiralCurtiss)
5.0-18501 1 dag, 5 timer siden Set VI Skip Activation to Half The Audio Buffer (PR #11533 fra Sam-Belliveau)
5.0-18498 1 dag, 17 timer siden Translation resources sync with Transifex
5.0-18497 2 dager, 17 timer siden Android: Skylanders Portal UI (PR #11490 fra deReeperJosh)
5.0-18495 2 dager, 21 timer siden lint: replace egrep with grep -E (PR #11529 fra phire)
5.0-18493 2 dager, 21 timer siden lint: update to clang-format-13 (PR #11528 fra delroth)
5.0-18491 3 dager, 7 timer siden Use GNUInstallDirs for installation paths (PR #11157 fra h3xx)
5.0-18489 3 dager, 7 timer siden Android: Don't enforce a particular CMake version (PR #11495 fra OatmealDome)
5.0-18487 3 dager, 9 timer siden Android: Fix settings being editable when marked otherwise (PR #11525 fra t895)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

The stable versions below are years out of date and missing countless features and bug fixes. Beta or development versions are a better choice for almost all users; the stable versions should only be used if you have a specific need for them.
Dolphin 5.0 6 år, 7 måneder siden
Dolphin 4.0.2 9 år, 2 måneder siden
Dolphin 4.0.1 9 år, 3 måneder siden
Dolphin 4.0 9 år, 4 måneder siden
Dolphin 3.5 10 år, 1 måned siden
Dolphin 3.0 11 år, 7 måneder siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.