Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-13178 1 måned, 2 uker siden DiscIO: Fix recursive directory extraction (PR #9306 fra JosJuice)
5.0-12716 3 måneder, 3 uker siden Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 fra jordan-woyak)
5.0-12247 6 måneder, 3 uker siden VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 fra iwubcode)
5.0-11991 8 måneder, 3 uker siden Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 10 måneder siden Android: Add Paths to UI (PR #7920 fra Ebola16)

Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-13495 1 dag, 22 timer siden FreeLookManager: acquire global input lock (PR #9459 fra iwubcode)
5.0-13493 4 dager siden Jit64: boolx - Eliminate read dependency (PR #9451 fra Sintendo)
5.0-13491 5 dager, 4 timer siden Arm64Emitter: Convert ShiftType to enum class (PR #9446 fra Dentomologist)
5.0-13489 5 dager, 21 timer siden Translation resources sync with Transifex
5.0-13488 6 dager, 3 timer siden Arm64Emitter: Convert IndexType to enum class (PR #9447 fra Dentomologist)
5.0-13486 1 uke siden Android: Update Gradle Plugin to 4.1.1 (PR #9443 fra Simonx22)
5.0-13484 1 uke siden Android: Update dependencies to the latest version (PR #9445 fra Simonx22)
5.0-13482 1 uke siden gradle.properties: Remove duplicate property keys (PR #9444 fra Simonx22)
5.0-13480 1 uke, 1 dag siden Jit_Integer: Use SHLX, SHRX, SARX (PR #9385 fra MerryMage)
5.0-13477 1 uke, 1 dag siden Jit64: subfx optimizations (PR #9425 fra Sintendo)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 4 år, 7 måneder siden
Dolphin 4.0.2 7 år, 1 måned siden
Dolphin 4.0.1 7 år, 3 måneder siden
Dolphin 4.0 7 år, 4 måneder siden
Dolphin 3.5 8 år siden
Dolphin 3.0 9 år, 7 måneder siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.