Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-13963 1 uke, 1 dag siden VertexShaderGen: Sonic epsilon hack for OpenGL ES (PR #9591 fra blaahaj)
5.0-13603 2 måneder siden DolphinQt: Fix regression in input expressions (PR #9487 fra iwubcode)
5.0-13178 4 måneder, 1 uke siden DiscIO: Fix recursive directory extraction (PR #9306 fra JosJuice)
5.0-12716 6 måneder, 1 uke siden Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (PR #9116 fra jordan-woyak)
5.0-12247 9 måneder, 1 uke siden VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 fra iwubcode)

Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-14002 3 dager, 22 timer siden MMU: Fix SDR updates being silently dropped in some cases (PR #9625 fra leoetlino)
5.0-13999 3 dager, 22 timer siden WiiUtils: Remove reference qualifier (PR #9628 fra Dentomologist)
5.0-13997 3 dager, 22 timer siden Add game quirks for unknown BP/CP/XF commands (PR #9576 fra Pokechu22)
5.0-13992 3 dager, 23 timer siden MathUtil: Add SaturatingCast to cast floats more safely (PR #9480 fra leoetlino)
5.0-13988 3 dager, 23 timer siden Disable ICache emulation for some games (PR #8937 fra Pokechu22)
5.0-13986 4 dager, 12 timer siden Core: Fix PauseAndLock segfaulting under certain circumstances (PR #9623 fra Techjar)
5.0-13984 4 dager, 12 timer siden Check that zstd headers can be found before using a shared zstd library (PR #9622 fra skylersaleh)
5.0-13982 4 dager, 12 timer siden Set console's default language/country/region based on computer settings (PR #9388 fra JosJuice)
5.0-13979 4 dager, 12 timer siden Convert GameList col enum to enum class (PR #9620 fra Dentomologist)
5.0-13976 4 dager, 14 timer siden JitArm64: Skip calculating carry flag when not needed (PR #9585 fra JosJuice)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 4 år, 9 måneder siden
Dolphin 4.0.2 7 år, 4 måneder siden
Dolphin 4.0.1 7 år, 5 måneder siden
Dolphin 4.0 7 år, 6 måneder siden
Dolphin 3.5 8 år, 3 måneder siden
Dolphin 3.0 9 år, 9 måneder siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.