Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12247 1 uke, 1 dag siden VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 fra iwubcode)
5.0-11991 2 måneder, 1 uke siden Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 3 måneder, 2 uker siden Android: Add Paths to UI (PR #7920 fra Ebola16)
5.0-11608 5 måneder, 1 uke siden ControllerInterface/DSUClient: Minor cleanup. (PR #8478 fra jordan-woyak)
5.0-11333 7 måneder, 1 uke siden Update VS projects/solutions to VS2019 (PR #8498 fra stenzek)

Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12292 43 minutter siden Common/Timer: Fix integer underflow in Timer::GetDoubleTime for dates before ~2008. (PR #8950 fra jordan-woyak)
5.0-12290 3 timer siden ControllerInterface/Wiimote: Provide fallback values for extensions with bad calibration. (PR #8936 fra jordan-woyak)
5.0-12288 3 timer siden WiimoteEmu: Allow writes of the i2c bus to play speaker data. (PR #8948 fra jordan-woyak)
5.0-12286 1 dag, 4 timer siden InputCommon/GCAdapter: Unbreak Mayflash GCAdapters by allowing libusb_control_transfer call to fail. (PR #8946 fra jordan-woyak)
5.0-12284 1 dag, 4 timer siden RVZ: Fix split seed reads (PR #8947 fra JosJuice)
5.0-12282 1 dag, 17 timer siden DolphinQt: Attempt to fix ParallelProgressDialog constantly reopening (PR #8945 fra JosJuice)
5.0-12280 3 dager, 9 timer siden DolphinQt: Replace QTBUG-10561 workaround with better workaround (PR #8944 fra JosJuice)
5.0-12278 4 dager, 7 timer siden Android: Use octagonal stick gate in overlay (PR #8907 fra JosJuice)
5.0-12275 4 dager, 7 timer siden Android: Wrap game details dialog in ScrollView (PR #8896 fra JosJuice)
5.0-12273 4 dager, 7 timer siden Android: Fix button ID typo (PR #8906 fra JosJuice)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 4 år siden
Dolphin 4.0.2 6 år, 7 måneder siden
Dolphin 4.0.1 6 år, 8 måneder siden
Dolphin 4.0 6 år, 9 måneder siden
Dolphin 3.5 7 år, 6 måneder siden
Dolphin 3.0 9 år siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.