Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8596 21 timer siden Qt/Debugger: Make spacing more compact (PR #7299 fra spycrab)
5.0-8594 2 dager, 9 timer siden Android: Enhance Dpad movements/touches (PR #7337 fra zackhow)
5.0-8592 2 dager, 16 timer siden Qt/TAS: Enable antialiasing for Stick/IR widgets (PR #7326 fra spycrab)
5.0-8590 2 dager, 17 timer siden Fix spelling in assert macro (PR #7334 fra BreadFish64)
5.0-8588 2 dager, 23 timer siden Qt/TAS: Implement recentering feature (PR #7325 fra spycrab)
5.0-8586 3 dager, 6 timer siden Arm64Emitter: Get rid of a pointer cast within SetJumpTarget() (PR #7332 fra lioncash)
5.0-8584 3 dager, 10 timer siden Qt/TAS: Make TAS input windows independent (PR #7324 fra spycrab)
5.0-8582 3 dager, 19 timer siden Qt/Settings: Minor Fixes (PR #7311 fra master0fdisaster)
5.0-8578 4 dager, 1 time siden Android: Don't crop covers (PR #7328 fra zackhow)
5.0-8576 4 dager, 3 timer siden Jit64: Update PC before checking for exceptions (PR #7329 fra delroth)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 2 år, 1 måned siden
Dolphin 4.0.2 4 år, 8 måneder siden
Dolphin 4.0.1 4 år, 10 måneder siden
Dolphin 4.0 4 år, 10 måneder siden
Dolphin 3.5 5 år, 7 måneder siden
Dolphin 3.0 7 år, 1 måned siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.