Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12247 2 måneder, 3 uker siden VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (PR #8884 fra iwubcode)
5.0-11991 4 måneder, 3 uker siden Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 5 måneder, 4 uker siden Android: Add Paths to UI (PR #7920 fra Ebola16)
5.0-11608 7 måneder, 3 uker siden ControllerInterface/DSUClient: Minor cleanup. (PR #8478 fra jordan-woyak)
5.0-11333 9 måneder, 3 uker siden Update VS projects/solutions to VS2019 (PR #8498 fra stenzek)

Utviklingsversjoner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12670 19 timer siden Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (PR #9088 fra JosJuice)
5.0-12665 2 dager, 23 timer siden ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (PR #8840 fra Techjar)
5.0-12663 3 dager siden Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (PR #9097 fra jordan-woyak)
5.0-12660 3 dager, 22 timer siden Translation resources sync with Transifex
5.0-12659 3 dager, 23 timer siden Add support for built-in input profiles (PR #9070 fra Techjar)
5.0-12656 5 dager, 16 timer siden Various GameINI updates (PR #9093 fra Techjar)
5.0-12631 6 dager, 16 timer siden Android: Move OSD out of the way when menu is open (PR #9075 fra JosJuice)
5.0-12629 6 dager, 16 timer siden Android: Wait for initialization before launching EmulationActivity (PR #9077 fra JosJuice)
5.0-12627 6 dager, 17 timer siden Adding AmdPowerXpressRequestHighPerformance (PR #9073 fra darkain)
5.0-12625 1 uke siden Android: Hook up the new config system (PR #8975 fra JosJuice)

Vis eldre bygg »

Stabile versjoner

Stabile utgaver er sluppet etter en god del testing for å forsikre at ytelse og stabilitet er i orden. Men siden de er sluppet så sjeldent så kan de være litt utdatert og mangle noen av de nye funksjonene.
Dolphin 5.0 4 år, 3 måneder siden
Dolphin 4.0.2 6 år, 9 måneder siden
Dolphin 4.0.1 6 år, 11 måneder siden
Dolphin 4.0 7 år siden
Dolphin 3.5 7 år, 9 måneder siden
Dolphin 3.0 9 år, 3 måneder siden

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Brukere av andre Linux-distribusjoner finner anvisninger for kompilering av Dolphin her

Kildekode

Den siste versjonen av Dolphins kildekode kan lastes ned fra Git-kodelageret.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan også bla igjennom den nåværende versjonen av kildekoden.

Rapportering av feil

For å melde fra om feil, gå til feilkartoteket. Før du oppretter en ny feilrapport, se om problemet vedvarer i seneste utviklingsversjon og søk gjennom eksisterende feil for å unngå duplisering.