Versjon
5.0-12017
Gren
master
Dato
4 år siden
Windows x64 macOS (Intel) Android
Forklaring
74b2410d7e3feefe25cd49c16773ea48fc0e2579
Endre forfatter
Markus Wick
Endre beskrivelse
Merge pull request #8760 from JosJuice/multithreaded-compress

DiscIO: Implement multithreaded compression