5.0-13940 2 uker siden Android: Rename "Enable Logging" to "Write Logs to File" (PR #9612 fra JosJuice)
5.0-13938 2 uker siden Add additional commits to .git-blame-ignore-revs (PR #9611 fra Pokechu22)
5.0-13936 2 uker, 1 dag siden IOS: Improve timing accuracy for title launches (both ARM and PPC) (PR #9545 fra leoetlino)
5.0-13926 2 uker, 1 dag siden Fix PanicAlert when recording FIFOs (PR #9609 fra Pokechu22)
5.0-13923 2 uker, 1 dag siden NetPlay: Sync more settings (PR #9571 fra JosJuice)
5.0-13917 2 uker, 1 dag siden CMake: Fix unused compiler flag warning (PR #9589 fra Dentomologist)
5.0-13915 2 uker, 1 dag siden Apply More Core::RunAsCPUThread (PR #9596 fra Minty-Meeo)
5.0-13913 2 uker, 1 dag siden DSPHLE: Don't restore the last UCode when the crc doesn't match (PR #9608 fra Bonta0)
5.0-13911 2 uker, 1 dag siden Open the properties window when alt+enter is used on the game list (PR #9597 fra Pokechu22)
5.0-13909 2 uker, 1 dag siden SI/DeviceGBA: Improve link stability (PR #9582 fra endrift)
5.0-13907 2 uker, 4 dager siden AudioCommon: Split Initialization (PR #9603 fra Bonta0)
5.0-13905 2 uker, 4 dager siden PPCAnalyst: Rework the store-safe logic (PR #9486 fra JosJuice)
5.0-13903 2 uker, 4 dager siden JitArm64: Use STP for pc/npc, part 2 (PR #9605 fra JosJuice)
5.0-13901 2 uker, 4 dager siden Translation resources sync with Transifex
5.0-13900 2 uker, 5 dager siden VolumeVerifier: Align partition reads to groups (PR #9572 fra JosJuice)
5.0-13898 2 uker, 5 dager siden VolumeVerifier: Handle overlapping blocks more efficiently (PR #8625 fra JosJuice)
5.0-13895 2 uker, 5 dager siden Jit64: Optimize divwx (PR #9566 fra Sintendo)
5.0-13884 2 uker, 5 dager siden Android: Fix rescanning on first app launch after cache clear (PR #9592 fra JosJuice)
5.0-13882 2 uker, 5 dager siden Android: Add some missing settings to Hacks section of Graphics (PR #9599 fra JosJuice)
5.0-13880 2 uker, 5 dager siden Android: Minor design tweaks to the in-game menu (PR #9601 fra JosJuice)